עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

21.2.09

תרגיל לא רגיל

כולם יודעים מהו חרוז (בלי זה איך אפשר היה להשתתף בתחרות החמשירים?), אלא שבעברית ישנם מספר מושגים המתארים סוגים שונים של חרוזים. הפעם נציג את המושגים הללו, וכל זאת כדי לפתוח בתחרות חדשה... הפרטים בסוף ההודעה.

מספר מושגים מגיעים אלינו משירת ימי הביניים. בהם מושגים משמשים לתיאור רמות איכות שונות של חריזה:

חָרוּז עוֹבֵר הוא חרוז שיש בו שוויון של עיצור אחד והתנועה שלפניו.

חָרוּז רָאוּי הוא חרוז שיש בו שוויון של שני עיצורים והתנועה שביניהם. תפוז-חפוז.

חָרוּז מְשֻׁבָּח הוא חרוז שיש בו שוויון של שלושה עיצורים והתנועות שביניהם. ספרים-כפרים.

מושגים נוספים משמשים לתיאור המיקום של החרוז בטור. חָרוּז מַברִיח הוא חרוז המופיע בסיום כל הטורים בשיר.חָרוּז פוֹעֵם הוא חרוז המופיע בראש הטור.


ישנם עוד מושגים רבים בעולם החריזה. נזכיר בכל זאת לסיום את המושג חָרוּז לָבָן המשמש לתיאור שורות שיר שיש בהן הקבלה של קצב ומשקל, אך אין בסופיהן שוויון בהברות.

ומה בדבר התחרות שלנו אתם שואלים. ובכן, לשם כך צריך להגדיר עוד שני מושגים.

חָרוּז זְכָרִי (חד) הוא חרוז שבו יש שוויון צליל בין מילים בנות הברה אחת, או סיום הטור השירי בהברה מוטעמת, כלומר במילה מלרעית (נהר-בחר). מן האפשר שמצלול זה משווה לשיר או לטור נעימה של תוקף וכוח.


חָרוּז נְקֵבִי (קהה) הוא חרוז שבו יש שוויון צליל במילים מלעיליות (מסורת-נעורת). מן האפשר שמצלול זה משווה לשיר או לטור נעימה חלשה ורכה.


ומהי התחרות? למצוא (ולפרסם כתגובה להודעה זו) דוגמאות המאוששות או המפריכות בצורה נאה את הפרשנות הסמנטית של שני סוגי חריזה אלה. דהיינו, להביא דוגמה לחרוז נקבי רך במיוחד, או חד וקשה (ולהיפך במקרה של חרוזים זכריים).

התחרות תימשך עד ה-1/3/2009, והדוגמה המנצחת ומי שיפרסם אותה כאן יזכו לתהילת עולם.

המלצה: ניתן למצוא דוגמאות רבות במאגר השירה של פרויקט בן יהודה ובפיוטים באתר הזמנה לפיוט.

תוויות: , , , , ,