עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

9.8.08

תחיה

בהמשך הרשימה על הריסת בניין בית היתומים האשכנזי ברחוב הרב קוק בירושלים כותב ב. מיכאל:

עוד מעט תיעקר גם [קופת הצדקה], תושלך לזבל ותפנה את מקומה ל"דורמן" שישמור על ה"לובי", וידאג שרק היפים והעשירים יוכלו להגיע את ה"פאטיו" ואל ה"ספא". והבט ממש מתהפכת.

דרכו של עולם או אירוניה היסטורית? אתם תחליטו.

תוויות: ,