עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

22.10.05

תעתיק - תעתוק

בעקבות ההודעה על כוס תרמית, חשבתי שכדאי לחדד את הנושא הזה.

קיימים שני סוגי תרגום: transcription ו-transliteration

transcription: העתקה של מילים משפה אחת לאחרת באותיות של השפה האחרת ובכתיב המתאים ביותר לצליל המקורי.

transliteration: העתקה של מילים משפה אחת לאחרת באותיות של השפה האחרת ובכתיב המשקף את הכתיב בשפה המקורית בצורה המדויקת ביותר. הרעיון הוא שכל אות בכתיב של השפה המקורית מיוצגת על-ידי אות בשפה השניה.

המושגים קרובים מאוד, אך אינם זהים (ראו בוויקיפדיה כאן וכאן).


למושג הראשון קוראים בעברית תעתיק של הגאים, ולשני תעתיק של אותיות.

בעברית קיימים שני מושגים: תִּעְתּוּק (ככל הנראה transliteration) ו-תַּעְתִּיק (ככל הנראה transcription). המושגים אמורים לדעתי לשמש למשמעויות השונות, אבל אני לא משוכנע לחלוטין מי מהם משמש באיזה משמעות...

באתר האקדמיה ללשון:

התעתיק מכתב עברי לכתב לטיני - הכללים, תולדותיהם ועקרונותיהם
תעתיק לטיני של העברית לצורך התכתובת האלקטרונית