עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

3.9.09

לקראת החגים

עוד תופין מפרויקט בן-יהודה: הפניה לניתוח סטטיסטי של תפוצת מושגי החנוכה במאגר הטקסטים בפרויקט.

זה התפרסם מזמן, לכבוד החג בשנה שעברה, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם.

(אגב, יש להניח שהחיפוש החמיץ מקומות בהן המילים מופיעות מנוקדות.)