עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

13.3.07

לשון הצ'ט

רשימה בקפטן אינטרנט על עבודת הדוקטורט של ד"ר שגית ליפץ-אליאסי, שבדקה את לשון הצ'ט העברית.