עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

12.12.04

ביטוי השבוע: אור יקרות

אוֹר יְקָרוֹת


לפי זכריה יד ו

אור נעים לעין.

לפי תחושתי רוב דוברי העברית היום משתמשים במושג "אור יקרות" כדי לתאר אור גדול וחזק. לדוגמה: בשעות הלילה מואר הש"ג באור יקרות.