עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

12.12.04

מעוז צור (3)

חנוכה עוד לא נגמר...

השיר נפתח במילים "מעוז צור ישועתי". מילים אלה הן כינויים של האל. "ה' עוזי ומעוזי", ירמיהו טז יט; הנוסח "צורנו צור ישועתנו" מופיע בתפילה.

השימוש במילה "צור" ביחס לאלוהים מופיע בתהילים, למשל "ברוך ה' צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה" (תהילים קמד). משמעות המילה "צוּר" היא סלע קשה, ובהשאלה היא משמשת לתיאור האל עליו נשען האדם כעל צוק איתן. כך למשל גם בפסוק כִּי מִי אֵל, מִבַּלְעֲדֵי יְהוָה; וּמִי צוּר, מִבַּלְעֲדֵי אֱלֹהֵינוּ (שמואל ב כב לב).

ובכן, "מעוז צור ישועתי/לך נאה לשבח" משמע "אלוהינו, לך מגיעים השבח והברכה". שבח וברכה על מה? על ההצלה מכל הפורענוית והגלויות שמוזכרות בהמשך השיר.