עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

1.2.08

עוד שתי מילים

אנחנו עדיין בנושא דוח וינוגרד, כמובן.

אחת המילים הנפוצות בדוח היא תִכלוּל. נניח שלא הייתי מבין למה מתכוון הדוח והייתי בודק במילון את משמעות המילה, מה הייתי מגלה? ובכן, גם במילון אבן שושן המרוכז (2004) וגם ברב-מילים לא מצאתי את המילה, שמשמעותה אינטגרציה. האם המילה הפכה להיות תקנית לאחרונה? המילה שקיימת במילונים שלי היא כִּלּוּל.

בפרק 18, סעיף 10 אנו נתקלים במילה קאדר (קָדֶר, או קַדְר, מהמילה cadre). משמעות המילה בלשון הדיבור היא קבוצה של אנשים שנבחרו והכשרו לתפקיד מסוים. הדגש הוא על הסייג בלשון הדיבור. מוטב היה, כך נדמה לי, לבחור במילה אחרת או פשוט לשתמש במילה "קבוצה" שהייתה מתאימה בהחלט בהקשר בו מופיעה כאן המילה העממית קאדר.