עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

12.9.07

חוויה עברית

מוסף הספרות של ידיעות מפסרם היום קטע מתוך "ספר בכתובים" העוסק בשנים הראשונות של אהרן אפלפלד בארץ ומאבקו עם השפה העברית.

אפלפלד גדל בסביבה מרובת שפות: גרמנית, יידיש, רותנית ורומנית. המעבר מגרמנית (שפת האם) לעברית היה מעבר קשה, שמסמל עבור אפלפלד גם קשיים אחרים.

אני לא אצטט מהטקסט המרגש, שיש לקרוא בשלמותו. ארשה לעצמי להעיר, בכל זאת, שהחוויה של אפלפלד - על אף שממחישה את הקשיים שיש במעבר לחיים בשפה חדשה - אינה אוניברסלית. היו כאלה שעבורם המעבר הלשוני הקשה היה מוצדק מסיבות אידאולוגיות, ולכן ראו ברכישת העברית הישג עמוק, ואף נמנעו במידה רבה משימוש בשפות האם הגלותיות שלהם.