עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

13.2.07

שימוש בפתיל הפתוח

אני מזכיר שאתם יכולים גם לענות זה לזה בפתיל הפתוח. וגם לספר דברים מעניינים שנתקלתם בהם...

רמז, רמז...