עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

20.1.06

מדבר בעד עצמו

מכתבו של עמיחי גיל למערכת הארץ עורר בי הרבה גיל (זהו המכתב הרביעי העמוד).

מי שעוקב אחרי האתר לא יהיה זקוק לדברי הפרשנות שלי.