עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

25.10.05

שמחת תורה

בשמחת תורה חוגגים את סיום קריאת התורה, והתחלת הקריאה בה במחזור חדש.

הקורא האחרון בתורה נקרא חתן תורה. כאשר הוא מסיים את הקריאה של הפסוק האחרון בתורה (דברים לד יב) במילים "לעיני כל ישראל" אומרים חזק חזק ונתחזק.

למה "חתן תורה"? ככל הנראה הכינוי הזה הוא שיבוש של "חתם תורה", שכן חתן התורה הוא החותם את קריאת התורה. חז"ל מצדיקים את הכינוי "חתן תורה" תוך היעזרות בפסוק "תורה צִווה לנו משה מוֹרָשָה קהילת יעקב" (דברים לג ד). את המילה מוֹרָשָה הם קוראים במדרש כ-מאורסה, כאילו עם ישראל הוא החתן והתורה היא הכלה.

בהשראת "חתן תורה" נוצר הכינוי חתן בראשית הניתן למי שנבחר להיות הקורא הראשון בתורה, ולקרוא את התחלת ספר בראשית ("חתם בראשית" לא היה מצלצל כל כך טוב).