עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

30.1.05

ביטוי השבוע: תפסת מרובה לא תפסת

תפסת מרובה לא תפסת


השואף להשיג עוד ועוד סופו שלא משיג דבר ונשאר בידים ריקות.

מקור הביטוי הוא מסכת יומא דף פ ע"א, ומסכת ראש השנה דף ד ע"ב (שם "תפש"): תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת.

ניתן להשתמש גם בציטוט כולו כפתגם, אולם בד"כ משתמשים רק בפסוקית הראשונה. השימוש המקובל הוא כתוכחה למישהו שלא ידע לשים גבולות לשאפתנותו או רדיפת הבצע שלו, או כדבר אזהרה.

למשל:

(1) דני, אל תברר לגבי פטור ממטבחים. זכור: תפסת מרובה לא תפסת!

(2) דני, אם לא היית מבקש פטור גם משמירות, לא היו בודקים את הפטורים שלך והיית ממשיך להיות פטור ממטבחים. כפי שנאמר, תפסת מרובה לא תפסת!

;