עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

22.7.04

לתעדף

הפועל "תיעדוף" נמצא בשימוש רב בצבא, וכנראה שמסיבה זו אני משתמש במילה "לתעדף" לעיתים קרובות. כמה אנשים ציינו לאחרונה שהמילה לא מוכרת להם, ונשמעת כטעות.

ובכן, המילה קיימת ומשמעותה קביעת סדר עדיפויות. כאשר אתה מחליט שמשימה א' חשובה יותר ממשימה ב' ולכן צריך להשקיע בה יותר משאבים, ניתן לומר שאתה מתעדף את א'. כדאי לישם לב להבדל העדין בין תיעדוף לבין העדפה. תיעדוף משמעות קביעת סדרי עדיפויות (prioritization), ואילו העדפה משמעה פשוט להחשיב דבר אחד יותר מאשר דבר אחר.

השורש הוא ת.ע.ד.פ ולא ע.ד.פ. השורש המרובע החדש תעדפ נגזר, כמובן, מהשורש עדפ, ושני השורשים שייכים לאותו שדה סמנטי.

תוספת: השורש תעדפ הוא שורש תניני (שניוני) שנגדר מהשורש עדפ בהפעיל (יש להניח שצורת המקור היא גוף שני זכר עתיד: "אתה תעדיף").