עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

14.6.08

משענת קנה רצוץ

אנא, חה"כ יולי אדלשטיין, בקרנות המזבח נאחזים (כדי למצוא מפלט) או מחזיקים (כלומר נאחזים במשהו בשארית הכוחות) - לא נשענים עליהן!

תוויות: ,