עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

5.2.08

המלצת קריאה

בזמנו הבטחתי להמליץ כאן מדי פעם על ספרים בענייני לשון ובנושאים קרובים, למען מי שמתעניין אך אינו בן בית בתחומים הללו. לא עמדתי בהבטחתי כראוי, אך מוטב מאוחר מאשר אף פעם...

אני ממליץ למי שנושאי שפה קרובים לליבו לעיין במסה וריאציות על הכתב של רולאן בארת (המסה מופיעה בעברית באסופה "הנאת הטקסט - וריאציות על הכתב", בהוצאת רסלינג, 2004).

החשש הסביר מפני הכתיבה הבלתי מובנת של ההוגים הצרפתים המתורגמים על ידי רסלינג לא צריך למנוע מכם לעיין במסה המעניינת והמקורית של בארת על התפתחות הכתיבה (המסה הראשונה באסופה, על ההנאה והעונג הנגרמים במפגש עם טקסט היא לקוראים אמיצים יותר).

המסה של בארת על התפתחות מערכות הסימנים המשמשות לכתיבה היא למדנית, ומכילה עובדות היסטוריות ומדעיות מגוונות שהן מעניינות בפני עצמן. אוסף העובדות הללו משמש את בארת כדי לבסס שתי תזות שלו. הראשונה היא שהכתיבה היא באופן עמוק תהליך גופני, פיזי, שממנו ניתן ללמוד על ההבדלים בין תרבויות ואשר יש לו השלכה על כל מעשה הכתיבה (למשל, בארת משווה בין כתיבה החורטת את הטקסט על גבי חרס, למשל, ובין כתיבה המלטפת את המצע עליו נכתב הטקסט). התזה השניה והמפתיעה יותר של בארת היא שהכתיבה לא נוצרה כאמצעי משני שנועד לסייע לתפקידיה התקשורתיים של השפה. תפיסה זו היא תפיסה המשליכה על העבר את התפיסה שלנו היום במערב לגבי תפקיד השפה והכתיבה. לשם ביסוס תזה זו מביא בארת דוגמאות למערכות כתיבה מוקדמות שנוצרו לשם "תקשורת" עם האלים, ללא תרגום ווקאלי לשפת בני אדם, ושרק בהמשך התפתחו למערכות כתיבה מהסוגים אותם אנו מכירים היום.

המסה אינה ארוכה, והתרגום לעברית קריא למדי.