עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

16.7.07

צמח לו זלזל

מיכאל הנדלזלץ ב"הארץ" על מה שמו של המה-שמו, דהיינו על הכינויים של איבר המין הזכרי.

התגובות ברובן מעניינות לא פחות מהכתבה.

הערה: לפי יודעי דבר הבולבול הנפוץ במקומותינו הוא דווקא Pycnonotus xanthopygos ולא כפי שכתוב במאמר.