עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

20.4.06

מיון וסיווג שפות

דיון מועיל על מקורות מידע לעניין סיווג שפות למשפחות תוכלו למצוא כאן.

באופן מצער אין בהפניות שם מספיק לגבי האיזור הלשוני של העברית, ושורשיה של העברית דורשים דיון מורכב יותר מזה שבאפשרותי לתת כאן.

מקור מידע שעושה רושם מוצלח הוא ספר הקורס "פרקים בתולדות הלשון העברית" של האוניברסיטה הפתוחה. יחידת המבוא שנכתבה ע"י פרופ' מנחם צבי קדרי עוסקת במיקום העברית במשפחת השפות השמיות, ומקנה מושגים שימושיים לצורך קלסיפיקציה של שפות.

אשמח אם המומחים להיסטוריה של העברית מבין קוראי האתר יתנו את המלצותיהם למקורות מידע טובים על מיקומה המשפחתי של העברית באיזור התגובות...