עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

15.1.06

צרת רבים...

הזכרתי פה בעבר במספר הזדמנויות את הקשר שפה-פוליטיקה, וכיצד הוא בא לידי ביטוי בסכסוך הישראלי-פלסטיני. למשל ההבדל בין "צעיר פלסטיני" ל"ילד ישראלי" והשימוש במונחים כמו "דם על הידים".

מסתבר שהאמריקאים עוסקים עכשיו בסוגיות דומות בזכות ישיבתם בעירק.

סאפייר מזכיר ברשימתו גם את "גדר ההפרדה" שלנו (או שמא זו חומה?) ואת ההבחנה בין "יהודה ושמורון" לבין "הגדה המערבית".