עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

17.12.05

עוד קול קורא במדבר

דיון נוסף בתרגום המשובש של הפסוק מספר ישעיהו שממנו מגיע הביטוי קול קורא במדבר.