עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

3.9.05

חמוד

מהתפריט של הפאב קודה (רח' ריינס, תל-אביב):

להיות בקודה עולה 20, כולל משקה. כל משקה נוסף - 10, כולל להיות.


חמוד, לא?

(ידיעות אחרונות, 7 לילות)