עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

21.5.05

שמות משפחה

מסתבר שבווקיפדיה יש עמוד המוקדש לנושא של שמות משפחה, ובו סעיף המוקדש לשמות יהודיים.

התוכן חלקי למדי, אבל היות שמדובר בוויקפדיה כל אחד יכול להוסיף ולעדכן את ההסברים, ואפשר לקוות שהערך יגדל ויתעשר.