עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

24.4.05

ביטוי השבוע: לא עכברא גנב אלא חורא גנב

לאו עכברא גנב אלא חורא גנב


מקור הביטוי הוא מסכת גיטין דף מה עמוד א.

משמעות הביטוי היא שיש לתלות את האשם לא במי שגנב, אלא בתנאים שאיפשרו לו את הגניבה. ביטוי בעל משמועת דומה הוא "פרצה קוראת לגנב".

ניתן, כמובן, להשתמש בביטוי גם ביחס למעשים פסולים נוספים ולא רק ביחס לגניבות.

אזהרת הומור:
למה הביטוי הזה קשור לפסח? כי עכברים הם בני חורים, אֶה... חורין.

;

2 תגובות

Anonymous אנונימי כתב

הביטוי קשור לפסח בדרך נוספת - אחת הקושיות שהטרידה את חכמי ישראל בעת העתיקה היתה מה קורה אם (נניח) חולדה (או עכבר) גררה גרעיני חמץ למקום שהוכשר לפסח! ראו משנה סדר מועד, מסכת פסחים, פרק א' הלכה ב': "...אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום... מחצר לחצר ומעיר לעיר - אין לדבר סוף!"
חג שמח.

4:53 אחה״צ  
Anonymous אנונימי כתב

עיברית זה כזה סוואג

11:42 לפנה״צ  

פרסום תגובה

<< Home