עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

27.3.05

ביטוי השבוע: נאמנים פצעי אוהב

נֶאֱמָנִים פִּצְעֵי אוֹהֵב
מקור הביטוי הוא משלי כז ו': נאמנים פצעי אוהב, ונעתרות נשיקות שונא.

משמעות הביטוי היא שגם פצעים, אם הם באים מידי אוהב, מעידים על נאמנותו, והכוונה היא שאת תוכחתו של אוהב צריך לקבל ברוח טובה. אמנם דברי תוכחה מצערים את שומעם, אך מטרתם היא להועיל לו.

משמעות הפסוק כולו היא שכפי שנאמנים פצעי אוהב, כך רבות (=נעתרות. השוו ל"עתיר ידע") הן נשיקות שונא, ומכאן שלא הדבר עצמו קובע אלא הרגש והכוונה שעומדים מאחוריו.

תוספת: "פצעים נאמנים" - פצעים חמורים.

;