עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

8.12.04

מעוז צור ישועתי

"מעוז צור" הוא אחד השירים המוזרים ביותר שאנחנו שרים (וזה בלשון המעטה). כמעט איש אינו מבין את המילים, ובכל זאת כולם מכירים את השיר ומצטרפים בחדווה לשירה מבלי לדעת על מה בדיוק הם שרים...

הפעם עובדה קטנה, שייתכן שלא כולם מודעים לה. מילות השיר הן אקרוסטיכון: צירוף האות הראשונה מכל בית יוצר את השם "מרדכי", שהוא ככל הנראה שם המחבר. לשיר נוסף בית אחרון, שהותיות הראשונות של מילותיו יוצרות את המילה "חזק" כברכה למשורר.

תעלול זה מקובל בפיוטים ובשירת ימי הביניים.