עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

28.5.04

לִיסְטִים

לִיסְטִים ש"ע, זכר (גם רבים). - שודד, גזלן.

ומכאן גם ללסטם, אולם צורה זו נדירה בעברית של ימינו. אבן שושן מביא ציטוט אקטואלי למדי מעגנון: "לפי שהיו השרים מלסטמים את ישראל ונוטלים את ממונם" (הכנסת כלה, עמ' שצח).