עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

25.5.08

חלבי ובשרי

הארץ מדווח על אתר האינרטנט הדרוזי פורטל הכרמל. אותנו מעניין, כמובן, ההיבט הלשוני:


שפת האתר היא אחת התופעות המרתקות ב"פורטל הכרמל". הידיעות נכתבות בעברית, התגובות נכתבות בעירוב של עברית, ערבית באותיות עבריות, וערבית, ולפעמים בתוך משפט אחד יש שימוש בשתי השפות. מנהלי האתר מאמינים שהעובדה שהאתר פועל בעברית חושפת את המסרים שבו שכלל החברה הישראלית. העורך הראשי, חוסין חלבי, אף מרחיק לכת ואומר: "אני ישראלי לכל דבר. מבחינתי שאנשים ילמדו עברית ולא ערבית".

לעומתו כמאל חלבי, מנהל האתר, מודה שקשה לו לדבר ערבית בלי להכניס מונחים בעברית, אבל מזהיר כי הדבר עלול להוביל להתבוללות. עם זאת, הוא מסביר שהעברית עוזרת לאתר להשיג את מטרותיו: "אנחנו תופסים שתי ציפורים במכה אחת. גם מנהלים רב שיח של החבר'ה, וגם מעבירים את המסר לאן שצריך. אני יודע שבמשרד הפנים עוקבים אחרי מה שאנחנו כותבים".


אני מקווה שבמשרד הפנים יש מי שיודע לקרוא ערבית, אבל אני תקווה שהאתר יתרום לדו-שיח בין שתי האכולוסיות הלשוניות בחברה הישראלית. למותר לציין שאתר "יהודי" שיכלול גם תגובות בערבית יהיה מבורך אף הוא. לבושתי איני יודע ערבית (ביום מן הימים אצטרך ללמוד לפחות קצת), כך שאני מקווה שמי שיגיב כאן בערבית יכתוב גם תרגום או תקציר בעברית...

תוויות: