עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

28.9.07

מסע בכיוון ההפוך

המומחה לעניין שפה הבולט ביותר בעיתונות האמריקאית, ויליאם סאפייר (שיש רבים המביעים ספק בהבנתו בתחום), כותב על המילה שלעפ, שחדרה מן היידיש אל האנגלית הסטנרטית, וכבר אינה נחשבת אפילו למילת סלנג.

שלעפ היא אחת ממספר מילים יידיות שהשימוש בהן באנגלית אמריקאית (בעיקר בניו-יורק...) נפוץ יותר מאשר השימוש בהן בארץ.