עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

25.2.06

"המעורר"

לאור הוצאה מחודשת של ברנר בלונדון של אשר ביילין (הוצאת הקיבוץ המאוחד/ספרי סימן קריאה) כותב השבוע אבנר הולצמן במדור הספרות של ידיעות אחרונות על יוסף חיים ברנר ועל עיתונו המעורר, ירחון שיצא בלונדון לפני כמאה שנים,

"בימים של דעיכה זמנית לספרות העברית, עד כדי שיתוק, יסד ברנר את ירחונו כמעט כמפעל-יחיד, שהרי היה לא רק העורך אלא גם המשתתף העיקרי, והסדר והכורך, המנהל והמזכיר, השליח והסבל" (זה היה כמעט בלוג...)

מומלץ להסתכל באוסף הנאה של כתבי ברנר בפרויקט בן יהודה.