עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

6.9.05

השיח הפוליטי: הדחת ראש הממשלה

במסגרת המאבק הפוליטי בליכוד בחרו אנשי שרון להשתמש במונח הדחה לתיאור הנסיון להקדים את מועד הפריימריז.

זו דוגמה נוספת, לשימוש מודע ומושכל במילים לצורך מיסגור הדיון (קביעת מסגרת, framing). במקרה זה, הכוונה היא לנצל את הקונוטציות השליליות שיש למילה "הדחה" (כגון "הדחה מקורס טיס", "מסית ומדיח") בכדי להשחיר את המהלך להקדמת הפריימריז.

מן הצד השני, כמובן, יש ניסיון מודע ומכוון ליצור מיסגור אחר לדיון, ולשם כך נעשה שימוש תדיר במושג "דמוקרטיה" ("בחירות הן מהלך דמוקרטי תקין ונורמאלי").

הקדמת בחירות היא כמובן מהלך יזום המשמש למטרה מסוימת, ואינו נייטראלי כפי שמשתמע מהשימוש בתיאור "הליך דמוקרטי", ומאידך החלפה מסודרת של יו"ר תנועה אינה, על-פניה, הדחה. על המאזין הזהיר לשים לב לנסיונות המיסגור של יועצי התקשורת, בכדי שיוכל לגבש לעצמו עמדה עצמאית.