עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

23.7.05

ארגו

מוסף הארץ מתייחס השבוע למחקר על שפת האסירים בבתי הסוהר בארץ. שפת הכלואים (argot) "מורכבת מרובד גלוי, שמוכר לכל האסירים כמו גם לסוהרים, ומרובד סמוי, שנהיר רק לאסירים נבחרים".

מילים לדוגמא:

פיקאסו - חתכים בפרצוף

שגריר - הומוסקסואל

גפילטע - סיגר ממולא בסם