עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

12.7.05

שפת דיבור לעומת שפת כתיבה

בעקבות הדיון על שוב פעם עלה בדעתי שכדאי לדון במשלב השפה המתאים לכתיבת בלוגים.

כידוע, ישנם מבנים בשפה שמתאימים לשפת הדיבור אך לא לכתיבה. כתיבה בסגנון של דיבור בעל פה היא בדרך כלל בעיה סגנונית, אלא אם מדובר בשימוש מכוון בעל מטרה ספרותית או אחרת.

ישנן שפות בהן ההבחנה בין שפת הדיבור לשפה הכתובה היא חדה. בעברית אין הדבר כך, אך בכל זאת ההבדל בין שפת דיבור לשפה כתובה קיים והוא ברור ובולט לרוב הדוברים.

מובן שהבחירה בין משלבי השפה אינה קשורה עקרונית לשאלת המדיום. נאום חגיגי סביר שלא ישתמש בשפת הדיבור העממית, למשל. השפה בה משתמשים בעיתונות המקומית זכתה זה מכבר לכינוי מקומונית שכן מדובר בכתיבה העושה שימוש רב במבנים השייכים לשפת הדיבור, שהבולטים שבהם הם שימוש בעגה (סלנג) ובביטויים השאולים משפות זרות.

וכעת לשאלה באיזה משלב מתאים לכתוב בלוג. בבלוג, כמובן, מדובר בתקשורת כתובה, ולכן יש מקום לזהירות בשימוש במבנים שמתאימים אך ורק לשפת הדיבור (למשל מבנים שהבנתם הנכונה תלויה בהבעת פנים, אינטונאציה וכד'). יותר מכך, אחד המאפיינים המרכזיים של בלוגים הוא שמירת ארכיון הודעות. שפה כתובה "נשמרת" טוב יותר מאשר שפת דיבור, המשתנה כל העת עקב השפעות תרבותיות שונות (טלוויזיה, פרסומות, שירים וכד').

למרות כל אלה, בלוגים מבוססים על כתיבה מהירה ותדירה (וגם על קריאה מהירה), ומיועדים לתקשורת "בגובה העיניים".

אישית, אני משתדל לכתוב חלק מההודעות במשלב שפה גבוה, אבל אני בהחלט מרשה לעצמי להשתמש בשפת דיבור עממית בהודעות הקצרות בהן אני מפנה לאתרים אחרים, או מביע דעה קצרה ולא מנומנקת במיוחד על נושא זה או אחר.

נדמה לי ששימוש בלשון דיבור מכובסת מעט הוא זה שמתאים לכתיבת בלוגים. לא?

נ"ב

ולגבי "שוב פעם": בשפת כתיבה פורמאלית מוטב להשתמש ב"שוב" במקום ב"שוב פעם". בדיבור ההקפדה פחות חשובה.