עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

23.7.05

אילן סטבנס

שיחה (קובץ MP3)מעניינת עם אילן סטבנס חוקר ספרות לטינו-אמריקאית. סטבנס הוא יהודי-אמריקאי-מקסיקני עם תשוקה עזה למילים ושפות. חלק מהשיחה עוסק בשאלות "נכון/לא נכון" בשפה, וסטבנס מזכיר את קיומן של אקדמיות ממלכתיות ללשון, ובהן האקדמיה ללשון העברית.