עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

1.7.05

מילה דו שימושית

המילה סליחה משמשת לשתי מטרות: התנצלות (I am sorry), וכדי לבקש שיתנו לך לעבור (excuse me, please). הסיבה היא, כמובן, שיש להתנצל כאשר מפריעים למישהו בכדי לעבור.

כשמישהי בסופר דחפה אותי היום כדי לעבור, תוך כדי שהיא אמרה סליחה, שמחתי נורא בשבילה: היא הצליחה להשתמש בשתי המשמעויות בו זמנית...