עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

17.5.05

קללות

זוכרים את הקללות דגנרט ודפקט? עושה רושם שהן קצת יצאו מהמחזור, וחבל. כבר לא מייצרים קללות איכותיות כל כך.

למי שלא זוכר: דֶּגֶנֶרָט - אידיוט או טמבל (מהמילה הלועזית degenerate); דֶּפֶקְט - טמבל (מהמילה הלועזית defect או defective; המילה דפקט משמשת בעברית גם לציון פגם ליקוי או מום באופן כללי, ולא רק ביחס לאנשים).

שני המושגים מגיעים מתחומה של האאוגניקה (eugenics, וראו רשימת מושגים מעניינת כאן). דגנרטיביות צמחה ממודל ביולוגי לגבי התפתחות האדם, שלפיו קיימת מגמה של דגנרציה, כלומר התדרדרות באיכות התכונות (הגנטיות) באוכלוסיה. מכאן שמשפחה דגנרטית היא משפחה שבה ריכוז הפגמים הללו גדול. הפגמים הגנטיים עצמם נקראו דפקטים וכללו בין היתר פגמים בתהנהגות חברתית, בעיות פיזיות, ובעיות שכליות.

התפיסה הביולוגית היום לא מדברת בצורה גלויה על דגנרציה, ובודאי שלא מקובל להשתמש בצורה חופשית במושגים כגון פגמים ודפקטים, אך הקללות, שחדרו לעברית מהשפות האירופיות, משמרות משהו מרוח הדברים המקורית.