עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

13.3.05

ביטוי השבוע: עדנא דרתחה

עִדָּנָא דְּרִתְחָא


ארמית: זמן הרתיחה, דהיינו שעת הכעס והרוגז, כאשר אדם "רותח מכעס".


מקור הביטוי הוא בבא קמא עמ' ס דף ב, שם בעידן רתחא במשמעות שעת צרה ופורענות.

רוב הדוברים ששמעתי מבטאים עִדְּנָא דְּרִתְחָא.

דוגמת שימוש: האם תוכלי לסלוח לי על דברים שנאמרו בעדנא דרתחה? את יודעת שלא התכוונתי למה שאמרתי.


;