עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

9.1.05

בדיוק

ציטוט יפה שמחדד את מה שכתבתי פה אתמול, ובעבר, לגבי "עברית תקנית" וכד',

When someone starts complaining to me about grammar, I listen intently. Not so much because I am entranced by yet another rant about the declining grammaticality of speaking and writing today, but because I am sure to hear an error in the speech of the ranter. It’s almost inevitable. English is a slippery divil; the rules are lagging far behind the caravan, and the inmates are not only running the asylum, they’re instituting managed care and turning a stupendous profit. English is messy, uninhibited, sprawling, and sloppy. That’s what I like about it. It’s a miracle when a good stylist can take the unmangeable tangle that is our language and craft a sparkling, coherent, evocative sentence out of it. In Verbatim, we believe that good writers are good writers not because of the rules of English, but in spite of them.


כל מה שנאמר כאן לגבי אנגלית תקף גם, ואולי אפילו יותר, לגבי עברית.