עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

8.1.05

נירָה לכם?

אהוד אשרי כותב במדורו "משחק מילים" בגליון יום ו' של הארץ על העלמות צורת ההווה נראֶה לטובת צורת העבר נראַָה שמתדרדת ל"צורת העבר המחופפת", נירָה.

אני נוהג לתקן את עצמי ולחדד את הגיית הסגול בצורת ההווה של הפועל (""קָנָה - קוֹנֶה; נִרְאָה - נִרְאֶה" היא דרך נוחה לזכור את ההבדל). אין ספק שההבחנה היא בסיסית בעברית תקנית.

אולם נדמה לי שהצירוף "נראָה לך?" משמש בעברית המדוברת כצירוף כבול, ומשמש גם (ובעיקר) כצורת שאלה בזמן הווה.

תוספת: כמעט שמיותר לציין ש"נראה לך" היא צורת סלנג, ומוטב להמעיט בשימוש בה.