עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

2.1.05

ביטוי השבוע: אין הבור מתמלא מחולייתו

אֵין הַבּוֹר מִתְמַלֵּא מֵחֻלְיָתוֹ


לפי ברכות ג, ב: נכנסו חכמי ישראל אצלו [דוד המלך] אמרו לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתו.

המשמעות המילולית של הביטוי היא, כנראה, שבור מים אינו יכול להתמלא מתוך חללו הוא. הביטוי משמש בהשאלה כדי לומר "כשאני לעצמי, מה אני?" דהיינו שאין האדם יכול לספק את כל צרכיו בעצמו מבלי להזדקק לעזרת אחרים. כשנאמר על קבוצה מצומצת של אנשים הכוונה בביטוי היא שאין האנשים בקבוצה מספיקים ויש צורך לגייס או להיעזר באנשים נוספים.

למשל: לצורך שינוי המבנה של הארגון כדאי היה לגייס מומחים חיצוניים. אין הבור מתמלא מחולייתו.

9 תגובות

Anonymous אנונימי כתב

חוליה היא פי הבאר - אין הבור מתמלא מחולייתו - משמע, אין הבאר מתמלאת רק מן הגשם הנכנס לפיה. יש צורך במקור נוסף וכך הקשר גם לדברי המדרש

1:45 לפנה״צ  
Anonymous אנונימי כתב

נדמה לי שפירוש הביטוי הוא סתם- מעט מדי-בלי קשר להיעזרות באחרים או בעצמך. כך גם נוצרת הקבלה ל "אין הקומץ משביע את הארי", יש פשוט מעט מדי.

7:03 אחה״צ  
Anonymous אנונימי כתב

אני מסכים עם אנונימי הראשון.
וצריך להוסיף שככה גם היתה המציאות פעם, שהיו עוד תעלות שהוליכו לבור ו\או שהוא היה ממוקם במקום ניקוז

2:29 אחה״צ  
Anonymous אנונימי כתב

אני האנונימי השלישי
וכך ראיתי בפירוש של אחד הסידורים אם אני לא טועה.
שני האנונימיים האחרים-הצדק עימכם

9:11 אחה״צ  
Blogger אהוד כתב

כפי שניתן להבין ממה שכתבתי, השאלה למה הכוונה בחוליה כאן היא מעט בעייתית. הפרשנות שנתנו האנונימיים היא על פי חוליה במשמעות האבן (החלולה באמצעה) הבנויה על פי הבור. אך הביטוי מפורש גם כפי שנאמר כאן, בהתייחסות אל העפר שנכרה מהבור.
אך לגבי המשמעות המושאלת של הביטוי, ההסבר שניתן בתגובות אינו נכון. אין מדובר על כך שיש מעט מדי, אלא לאדם או חברה מצומצמת שאינם יכולים להתפרנס מעצמם בהיותם מבודדים ומנותקים.
כך על פי הבנתי, וכך מבואר במילון אבן שושן.

5:14 לפנה״צ  
Blogger Guy Shahak כתב

חברים, להלן הפירוש המדוייק: בימים ההם בורות המים נחפרו לאגור מי שטפונות ולכן לבורות המים היו שני פתחים האחד העלות את המים מהבור פתח זה נקרא חוליה והפתח השני ממנו מתמלא הבור הוא הכניסה. ולכן נאמר אין הבור מתמלא מחויייתו.

4:58 אחה״צ  
Blogger Guy Shahak כתב

חברים, להלן הפירוש המדוייק: בימים ההם בורות המים נחפרו לאגור מי שטפונות ולכן לבורות המים היו שני פתחים האחד העלות את המים מהבור פתח זה נקרא חוליה והפתח השני ממנו מתמלא הבור הוא הכניסה. ולכן נאמר אין הבור מתמלא מחויייתו.

4:58 אחה״צ  
Anonymous אנונימי כתב

כל מי שחפר בור באדמה מימיו וניסה למלא אותו בחזרה היה יכול להבין בנקל את הביטוי. החומר שיצא מהבור לא מספיק למלא אותו חזרה! ולכן ענו לו חכמים כפי שאין הבור מתמלא מחוליתו כך גם בכלכלה, אין דרך לקיים משק סגור, יש צורך תמיד גם בכלכלות חיצוניות כדי להעשיר את הכלכלה ולהאכיל את כולם.

7:02 אחה״צ  
Blogger Unknown כתב

אז לסיכום חכמת ההמונים נאמר כך. ביום קיץ שהאדמה חרבה הטל היורד ממלא(מעט) את הבור מחולייתו ובפועל הבור כמובן לא מתמלא כך בימי גשם. אלא החוליה שמעת לעת מתפוררת בגלל החבלים שמעלים את הדליים מוחלפת ותעלות ההטייה של המים מתנקזות תדיר בכלל מתחתיה, ונכנסות לבור. עד כדי כך שבכלל עדיף היה אבן שלמה שאין חור בה, אלא לפי הקוטר של הדלי. נאמר מעתה, היקף החור לא מעיד על הבור. גודל מערכת הכלכלה של עיר מושפע בעיקר מהסביבה שלה למרות שבמבט ראשון אין לו לבור אלא הפתח שממנו יורד עליו הטל.

9:27 לפנה״צ  

פרסום תגובה

<< Home