עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

5.9.04

ביטוי השבוע: מה הועילו חכמים בתקנתם

מה הועילו חכמים בתקנתם?


נאמר על פעולה שנעשתה, לרוב שינוי או תיקון שדרשו מאמץ רב, שמטרתה היתה לשפר את המצב, אולם בסיכומו של דבר מסתברת כחסרת תועלת.

לדוגמה: צפוי שלאחר החקירה הפלילית יוחלט לא להגיש כתב אישום נגד השר הנגב. אם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם?