עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

7.8.04

דומה אבל שונה

מילים דומות הן כר פורה לטעויות, אפילו לבעלי שפה עשירה ומדויקת בדרך כלל. הדוגמה שנתקלתי בה היום היתה עקב הדמיון בין שתי מילים קרובות משמעות שמקור שתיהן בערבית.

הדובר אמר על שני אנשים ששניהם "עובדים בפלחה" כאשר למעשה רצה לומר ששניהם "פלאחים".

פַלְחָה הינה מילה שמקורה בערבית ומשמעותה ענף החקלאות העוסק בגידולי שדה למינהם (דגנים, גידולי שורש וכד').
פַלַאח הינה מילה ערבית שמשמעותה איכר או עובד אדמה.

האנשים עליהם שוחחנו הם חקלאים, אולם אינם עוסקי בגידולי שדה אלא דווקא בגידול פרות. לכו למרות היות שניהם פלאחים לא נכון לומר שהם עוסקים בפלחה.