עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

3.8.04

כל הדגשים כולם

אפרופו ההודעה הקודמת בעניין דגשים באותיות בכ"פ, ובעקבות כמה טעויות מביכות שלי, הגעתי למסקנה שכדאי לדון בביטוי "מכּוֹל וָכוֹל" (שמשמעותו "לגמרי" או "לחלוטין").

ראשית, יש לשים לב שה-כ' הראשונה דגושה. אפשר לתמוהה על דגש זה, שהרי ה-כ' אינה נמצאת בהתחלת המילה. אלא ש-מ' השימוש, זו הנהגת מִי בדרך כלל, גוררת אחריה דגש חזק. במילה כּול הדגש הינו דגש קל, ודגש זה אכן נעלם כאשר מתווספת אות שימוש: בדיוק זה מה שקורה במילה "וָכוֹל" בביטוי בוא אנו עוסקים. במילה "מִכּוֹל", לעומת זאת, ה-כ' דגושה בדגש חזק.

שפה משוגעת, לא?

הערה: אני לא אתייחס בהודעה זו לשאלה הרת הגורל האם יש לכתוב "כל" או "כול". צריך להשאיר משהו לפעם הבאה...