עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

25.7.04

ביטוי השבוע: קדרא דבי שותפי לא קרירא ולא חמימא

קִדְרָא דְבֵי שֻתְפֵי לא קְרִירָא וְלָא חֲמִימָא


אִמרה ארמית (עירובין ג.) - קדרה של שותפים אינה קרה ואינה חמה. זאת משום שהשותפות אינה תמיד יעילה, וכל אחד מהשותפים מושך את העגלה לכיוון אחר, או שהם מחבלים זה במעשיו של זה. לעיתים מקוצר הביטוי ל"קִדְרָא דְבֵי-שֻתְפֵי".
משמעות דומה יש לביטוי באנגלית Too many cooks spoil the broth.