עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

6.3.05

ביטוי השבוע: מי אפסיים

מֵי אַפְסַיִם


דרך מליצית לומר "מים רדודים".


מקור הביטוי הוא יחזקאל מז ג: וַיַּעֲבִרֵנִי בַמַּיִם מֵי אָפְסָיִם.

הצירוף "מי אפסיים" משמש לרוב בהשאלה לציון עליבות ורדידות באשר הם. כך למשל, "מי אפסיים רעיוניים", "עיסוק במי אפסיים" וכד'.

לעיתים קרובות הפועל בו משתמשים הוא לדשדש: "תוכניות הפוליטיקה בטלוויזיה מדשדשות במי אפסיים -- אך בעצם ניתן לומר זאת גם על הפוליטיקה הישראלית עצמה".;