עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

18.3.09

מהעיתונות

אני מתנצל בפני הקוראים הקבועים על היעדר עדכונים. לעתים החיים הממשיים גוזלים את כל הזמן הפנוי. אני מבטיח להשתדל לכתוב בקרוב על מקור השימוש במילה "כחול" לצורך התייחסות למין, ועל שתי מילים בעלות היסטוריה מעניינת המתחילות באות פ'...

בינתיים, אני מניח שתמצאו עניין בדברים הבאים.

משרת יועץ הלשון בטלוויזיה החינוכית בסכנה.

שלמה אבינרי מהגג על האסוציאציות של הכינוי עופרת יצוקה, שניתן למלחמה בעזה.