עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

12.6.08

חברים וחברות

בספרו המעניין והעשיר של שאול פרידלנדר על השואה (The Years of Extermination) נתקלתי בקטע הבא המתאר כיצד העברית, שהונחלה על ידי מדריכי נוער ציונים, שימשה "בית" לילדים בטרזינשטט.

לאור ריבוי השפות בחרתי להביא את הקטע באנגלית ולא לתרגמו לעברית.


It was in one of the September transports from Vienna, the "hospital transport," that Ruth Kluger... and her mother arrived in Theresienstadt. Ruth was sent to one of the youth barracks that were under Redlich and Hirsch's supervision. There, as she writes, see became a Jew: The lectures, the all-pervading Zionist atmosphere, the sense of belonging to a community of haverim and haveroth... where you didn't say gute Nacht but Laila tov... gave the young girl a new feeling of belonging...
And yet... "The Czechs in L410 [the children's barracks] looked down on us because we spoke the enemy's language... So even here we were disdained for something that wasn't in our power to change: our mother tongue." (p. 354)

תוויות: