עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

28.9.07

ציטוט ראשון

מוסף הספרות בידיעות אחרונות דהיום:

"רחל אליאור: כשאני קוראת בתנ"ך אני חוזרת ומתפעלת מחיוניותה של העברית המקראית, שהוסיפה להתקיים כשפת קריאה וכתיבה, תפילה ויצירה לאורך כל הדורות, ויעידו על כך מדפי הספרייה הלאומית ועושר היצירה של הספרות העברית במאה ה-20. בניגוד לאגדות הרווחות במקומותינו על החייאת השפה העברית בידי אליער בן-יהודה, חשוב להדגיש שהשפה הייתה חיה, נוצרת ויוצרת דבר יום ביומו, במשך 3000 שנה, ברחבי העולם היהודי...

אליעזר שביד: ...הספרות הארצישראלית לא ינקה מעומק מספיק, וזה חבל."