עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

22.9.05

אליעזר בן-יהודה: המיבטא בלשון העברית

ובדבר השאלה המעשית – באיזו הברה היה ראוי לבחור בשעה שהתחילה הלשון להיות בפי הציבור היהודי בארץ-ישראל, הנה מפני סיבות וטעמים שאין כאן המקום לבארם נתקבלה אז ההברה המזרחית, והיא הברת הלשון החיה בארץ-ישראל, שכל מי ששמע אותה בפי הדור החדש השתומם על יופיה.

כדאי לקרוא את המאמר כולו.