עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

15.4.05

שושט

שושט, שוֹשָט ש"ע, זכר. - בן-לוויה, הנלווה לסעודה.

מקור המילה יוונית, והיא מופיעה בויקרא רבה ה: "משל לשושטה של דב שאכל סידורים של דב".

אני חושב שהמילה יצאה לחלוטין משימוש, ואף לא מצאתיה במספר מילונים.

;