עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

1.4.05

קריאה לפעילות!

הגיעה אלי הבשורה הלא משמחת הבאה. אני חושב שכדאי שכולם ישמעו עליה כמה שיותר מהר.

האקדמיה ללשון העברית קיבלה את דעתה של שרת החינוך על כך שמורכבות השפה העברית, המקשה על עולים חדשים, שכבות מצוקה, ופקידי ציבור, פוגעת באחדות הלאומית במדינת ישראל ובעתיד העם היהודי. לא ייתכן, מסופר שאמרה, שמינוי מצוין לנגיד בנק ישראל יותקף בטענה שהאיש אינו דובר עברית רהוטה.
לפיכך, קיבלה מליאת האקדמיה החלטה היסטורית חסרת תקדים, לפעול במלא העוצמה לפישוט השפה העברית. הפישוט יתבצע בכמה שלבים, והמעבר לשלב הבא מותנה בהצלחת השלב הקודם לו.
בשלב הראשון, יבוטלו צורות הניקוד הכפולות, וניתן יהיה לייצג כל תנועה בעזרת סימן ניקוד יחיד (פתח ישאר, קמץ יבוטל; סגול ישאר, צרה יבוטל וכן הלאה). בשלב זה יבוטל גם המפיק בהא, ושימוש בדגש קל באותיות גד"ת של בג"ד-כפ"ת.
בשלב השני (המתוכנן לשנת 2007) יוחלפו סימני הניקוד באותיות המייצגות תנועות, על-מנת להקל על מערכות דפוס ועל תעשיית העיתונות בארץ. למשל, המילה ילד תיכתב בשלב זה יEלEד.
לאחר שהאוכלוסיה בארץ תתרגל לכתיבה כזו (סוף 2008), יוחלפו סימני העיצורים באותיות לטיניות, כפי שהוצע עוד לפני שנים רבות. בשלב זה נכתוב במקום יEלEד, DELEY.
בשלב האחרון (המתוכנן ל 2010), יוחלף כיוון הכתיבה מימין-לשמאל בכתיבה משמאל-לימין, על מנת להקל על כל משתמשי המחשב בארץ הסובלים מבעיות של החלפת כיוון הכתיבה והתצוגה. כעת תכתב המילה ילד בצורה הפשוטה והמובנת YELED.

לצורך מימוש התוכנית יוקם צוות משימה לאומי.


אם כמוני אתם חושבים שמדובר בהרס של השפה העברית, היכונו לפעולה!
אני יודע שכמה אנשים עובדים על ניסוח עצומה, וכשיהיו בידיי פרטים נוספים, אודיע כאן.
עד אז, אתם מוזמנים לפנות לאקדמיה ולהביע את מחאתכם.

תוספת: למי שלא הבין עדיין, היום האחד באפריל...